Първи жилищен етаж

sgrada_K 0.00

Втори жилищен етаж

sgrada_K 2.85

Трети жилищен етаж

sgrada_K 5.70

Подпокривен етаж

sgrada_K 8.55