Кои сме ние ?

НАР ООД е специализирано дружество в сферата на строителството, реконструкцията, рехабилитацията, ремонт, текущо и зимно поддържане на пътна инфраструктура, транспортни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурата около тях.

Главна цел на фирмата е висока компетентност и отговорност, високо качество на работа, предлагаща конкурентни продукти и услуги.

Фирмата разполага с добре обучени технически ръхководители и специалисти за изпълнението на разнородни строителни работи с добро материално технически база, складове, строителна механизация, като е разработила собствени стратегии за осигуряване на скъпо струващи машини и съоръжения, необходими при изграждането на някои специфични обекти.

Основни ценности

Общофирмените ценности и приоритети

Внимание към хората

Уважение към идеите

Упоритост при преследване на целите

Лоялност в работата

Сигурност и безопасност в процеса

Иновации и усъвършенстване

Строгост в изискванията

Отговорност към поетите ангажименти