ОП ``РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ`` 2014-2020

ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА В ``НАР ООД``

ОП ``РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ`` 2014-2020

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗАЕТИТЕ ЛИЦА В ``НАР`` ООД