•  

    (+359) 3631 2052

  •  

    office@nar.bg

Продължаваме да строим за Вас и да се развиваме и усъвършенстваме чрез Вас!

За компанията

Ние в НАР ООД знаем, че единственият възможен принцип на работа е предлагането на най-високо качество, което отговаря не само на нуждите и очакванията на нашите клиенти и партньори, но и на собствените ни високи стандарти. В основите на дейността на нашата компания са заложени три градивни начала - професионализъм, качество и упорит труд.

Винаги коректни!
intro1
intro2
intro3

300

Завършени проекти

Над 300 успешни проекти

80

Служители

Над 80 действащи служители

20

Милиона приходи

20,6 млн. приходи за последните 3 години

bulgariapng2

28

Области в България

Оперираме в цялата страна

Какво правим

Ние винаги се стремим да Ви предоставим най-доброто!
photo

Планиране и анализ

photo

Договаряне

photo

Строителен мениджмънт

photo

Инженеринг

photo

Собствени инвестиционни проекти

photo

Обратна връзка от клиенти и партньори

Защо да работите с нас ?

photo

С натрупания си 10 годишен опит в ипълнението на разнородни обекти, НАР ООД предоставя на възложителите си широк спектър от компетенции и потенциал. Притежаваме опит и експертни умения, самостоятелно да извършваме управление на инвестиционни проекти - от проучване и планиране до проектиране и строителство.

photo

НАР ООД неизменно се свързва с отлично качество на предлаганите услуги, персонална ангажираност към клиента и лоялност. Нашият професионализъм е в основата на нашите постижения. Разполагаме с добра материално - техническа база. Разработили сме собствена стратегия за осигуряването на скъпо струващи машини и съоръжения, необходими при изграждането на някои специфични обекти. Създадена е и се поддържа отлична организация на строителния процес със необходимата мобилност и гъвкавост, което позволява не само качествено, но и изпълнение в срок на всички поети ангажименти.

photo

Ние сме дружество, която участва във всички сектори на строителството, затова полагаме особени усилия да притежаваме сертификати и лицензи по всички възлови за строителната дейност стандарти.
Компанията е член на Камарата на строителите в България от 2006г. и е регистрирана по всички категории строителни дейности от I до V група.
В НАР ООД е внедрена интегрирана система за управление (ИСУ), обединяваща стандартите ISO 9001:2008 ; ISO 14001:2004 ; OHSAS 18001:2007.
Дружеството има лиценз за международен превоз на товари в страната и чужбина, със срок на валидност до 2025г.

Към сертификатите..